Test vor/nach do kursu “Przypomnij sobie niemiecki”6. Jak zaprzeczyć te zdania?
Zaznacz odpowiednią opcję.