Test vor/nach do kursu „Przypomnij sobie niemiecki”6. Jak zaprzeczyć te zdania?
Zaznacz odpowiednią opcję.